Urofloumetrija kod dece-poremećaji mokrenja

uroflow.jpeg

Ako vase dete ima 5 godina a još se desi da se umokri u toku sna?

Ako se desi da se ponekad umokri u gaćice tokom dana u igri , ili tokom smejanja ili nezavisno od toga?

Ako se napreže tokom mokrenja ili ima slab ili isprekidan mlaz mokraće?

Indikovano je da se započne urodinamsko ispitivanje

 

 

Urodinamsko ispitivanje je indikovano kod svakog deteta sa sumnjom na anatomsku, neurogenu ili funkcionalnu opstrukciju.

Kod  dece koja kontrolišu mokrenje  radi  se urofloumetrija kojom se posmatra način pražnjenja mokraćne bešike. Daje nam informacije o kapacitetu mokraćne bešike,  protoku mokraće, rezidualnom urinu i aktivnosti spoljašnjeg  sfinktera uretre. Pomoću ovih informacija možemo pretpostaviti stepen opstrukcije, njegove posledice na funkciju mokraćne bešike, utvrditi rizik oštećenja bubrega, planirati lečenje i pratiti uspeh lečenja.

Najčešće indikacije za urodinamiku su:

  • poremećaji mokrenja (učestalo, retko, otežano mokrenje),
  • inkontinencija i enureza,
  • učestale uroinfekcije,
  • neurogena bešika,
  • operacije donjeg dela mokraćnog sistema,
  • refluks kod deteta nakon druge godine života.

U dečijem uzrastu najčešće se koriste uroflow, uroflow sa elektromiografijom sfinktera (EMGom) i cistometrija uz elektromiografiju sfinktera. Uroflow ( urofloumetrija)  je neinvazivna metoda koja  je vrlo jednostavna. Dete  mokri spontano u posudu s rotirajućim diskom. Na kompjuterskom ekranu dobijaju se nalazi krivulje koje potom lekar tumači.

U Pedijatriji Dr Bošković rade iskusni lekari  nefrolozi i urolozi kao i iskusne i obučene  medicinske sestre koje će olakšati detetu izvođenje ove procedure i ako je potrebno zakazati dalje ispitivanje.. Oni će vam pomoći u dijagnostici i lečenju svih oblika poremećaja mokrenja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − eleven =


Copyright by pedijatrija-boskovic.com 2017.

Sva prava zadržana.